Hoeveel tijd is er nodig voor een kwalitatieve vertaling?

Veel klanten die een vertaling aanvragen, zijn niet vertrouwd met het vertaalwerk en alles wat erbij komt kijken. De klant verwacht dan ook vaak een snelle levering.

Een goede voorbereiding is veel waard

Als er een vertaalopdracht binnenkomt, moeten er enkele dingen worden nagegaan. Hebben we al een database van de terminologie die bij deze opdracht hoort, zitten er in ons vertaalgeheugen dingen die we kunnen hergebruiken? Wie is de opdrachtgever, wat is het doel van de tekst, is er vakjargon, is er referentiemateriaal? We gaan aan de slag door op deze vragen, antwoorden te vinden.

Een vertaalopdracht wordt ook niet zomaar doorgegeven aan eender welke vertaler. Elke vertaler vertaalt naar zijn moedertaal en is gespecialiseerd in bepaalde domeinen: juridisch, technisch, medisch, … Het is enorm belangrijk dat de juiste match gevonden wordt tussen de vertalers en de teksten.

Kortom, bij de start van een nieuwe opdracht komt heel wat opzoekwerk kijken. Natuurlijk is de voorbereidingstijd voor een bestaande klant niet dezelfde als voor een nieuwe klant. Bij vaste klanten is de achtergrond van het bedrijf gekend en weet de vertaler hoe de teksten vorm moeten krijgen. Bij nieuwe klanten moet er dus meer tijd besteed worden aan het verschaffen van de nodige informatie.

Het type opdracht

De voorbereiding is één ding. Laten we nu eens kijken naar de verschillende soorten teksten en de tijd die daarvoor nodig is.

We vergelijken een persbericht met een handleiding om een voorbeeld te geven. Met een persbericht wilt de klant de aandacht trekken van potentiële lezers. De lezer moet verrast worden en moet het bericht willen verder lezen. Het schrijven van persberichten vergt creativiteit en een juiste woordkeuze is hierbij essentieel.  Handleidingen daarentegen zijn meer rechttoe rechtaan. Het zijn – meestal – technische handelingen die een duidelijke opdracht uitdrukken. Deze eigenschappen maken dat de vertaling ervan heel anders is en een andere werkwijze vereist.

Het nakijken van de opdracht

Als een vertaler klaar is met een opdracht, wordt die niet meteen naar de klant gestuurd. De tekst ondergaat altijd een spellingscheck en wordt nagelezen en vergeleken met de bron door een onafhankelijke vertaler. Zo wordt er met een fris oog naar de tekst gekeken en kunnen eventuele fouten sneller opgemerkt worden. Dit proces maakt dat een opdracht dus ook niet op 1-2-3 klaar kan zijn.

De vertalers

Een laatste beslissende factor wat de leveringstermijn betreft, is de vertaler zelf. Het kan gebeuren dat de vertaler die het best geschikt is voor die ene specifieke tekst, het net heel druk heeft en er dus niet meteen aan kan beginnen. Heb je, als klant, dus een groot project dat eraan komt, laat dat dan zeker tijdig weten. Zo kan er op tijd de juiste vertaler ingepland worden om aan jouw project te werken. Als er meteen een vertaler beschikbaar is voor de opdracht, mag er vanuit gegaan worden dat de vertaler zo’n 250 à 300 woorden per uur kan vertalen. Zo kan er op voorhand uitgerekend worden hoe lang de vertaler ongeveer met jouw project zal bezig zijn. Is de opdracht een persbericht van ongeveer 700 woorden, dan mag het resultaat meestal na één werkdag verwacht worden.

Scroll naar boven